Monday, February 22, 2010

Ruma, Sungi Kito Cindo Nian


Ruma, Sungi Kito Cindo Nian ( Rumah, Sungai kita Bagus Sekali ) tampak pada tulisan dalam perahu ketek di sungai Musi Palembang.